Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-530. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E1-530 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-530 te teleladen.


ACER ASPIRE E1-530 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3620 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE E1-530 (4309 ko)
   ACER ASPIRE E1-530 ǔ (4253 ko)
   ACER ASPIRE E1-530 QUICK START GUIDE (2292 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E1-530

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] σ Press the disconnect on the hand spray gun and remove the high pressure hose from the hand spray gun. σ Carry out maintenance tasks to the motor according to the specifications provided in the operating instructions of the motor manufacturer. 9 In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. [. . . ] Motor niet op bos-, struik- en grasrijk terrein gebruiken zonder dat de uitlaat uitgerust is met een vonkenvanger. Behalve bij instelwerkzaamheden de motor niet laten draaien met een weggenomen luchtfilter of zonder afdekking boven de luchttoevoer. NL – 2  Geen verstellingen uitvoeren aan regelveren, regelstangen of andere onderdelen die een verhoging van het motortoerental kunnen teweegbrengen. ρ Handen en voeten nooit in de buurt van bewegende of circulerende onderdelen brengen. Waarschuwing  Hogedrukslangen, wateraansluitpunten en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik uitsluitend hogedrukslangen, wateraansluitpunten en koppelingen die de producent heeft aanbevolen. ρ Dit apparaat is niet bedoeld om door personen met beperkte psychische, sensorische of geestelijke vaardigheden te worden gebruikt. Kinderen of niet-geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht blijven om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. ρ Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!ρ Dit apparaat werd ontwikkeld voor gebruik van reinigingsmiddelen die de producent levert of aanbeveelt. Afbeelding  Zuigslang voor reinigingsmiddel met aansluiting verbinden. Voorwaarden voor de stabiliteit Voorzichtig Voor alle handelingen met of aan het apparaat moet de stabiliteit gegarandeerd worden om ongevallen of beschadigingen te vermijden. € De stabiliteit van het apparaat is gegarandeerd wanneer het op een effen ondergrond wordt geplaatst. bediening Beschrijving apparaat Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren , of beschadigingen. Afbeeldingen: zie pagina 2 1 Spuitlans met drukregeling (Vario Power) 2 Spuitlans met vuilfrees 3 Handpistool 4 Vergrendeling handspuitpistool 5 Hogedrukslang 6 Toets voor het scheiden van de hogedrukslang van het handspuitpistool 7 Transportgreep 8 Houder voor het handspuitpistool Houder voor de hogedrukslang 9 Houder voor de straalpijp 42 NL – 4 Watertoevoer Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geclassificeerd. Voorzichtig Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten! instructie: Verontreinigingen in het water kunnen de hogedrukpomp en de accessoires beschadigen. Ter bescherming wordt het gebruik van de KÄRCHER-waterfilter (speciale accessoires, bestelnr. σ Een met weefsel versterkte waterslang (niet in de levering inbegrepen) met een in de handel verkrijgbare koppeling gebruiken. [. . . ] Gelieve u te laten adviseren in de vakhandel of direct bij KÄRCHER informatie aan te vragen. Instructie: Daardoor wordt tijdens de werking de reinigingsmiddeloplossing bij de waterstraal gemengd.  Aanzuighoeveelheid van de reinigingsmiddeloplossing instellen aan de reinigingsmiddelfilter. σ De zeef in het wateraansluitpunt er met een platte tang uittrekken en onder stromend water reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E1-530

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E1-530 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag