Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-472

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-472. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E1-472 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-472 te teleladen.


ACER ASPIRE E1-472 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1559 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E1-472

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de CD-ROM (meegeleverd) waarop het bestand Bedieningshandleiding staat, klik op [Adobe(R) Reader(R)] en volg de aanwijzingen op het scherm om het te installeren. (Compatibele OS: Windows XP SP3/Windows 7/ Windows 8) ≥ U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw OS vanaf de volgende Web Site. ˆ 1 Digitale zender ∏ 1 Vellen stickers voor luidspreker kabels ∏ 1 CD-ROM ≥ De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van maart 2013. ˆ Voor Macintosh 1 2 3 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (meegeleverd) waarop het bestand Bedieningshandleiding staat. [. . . ] ‰ Let op dat u de luidsprekerdraden niet kruist (kortsluiting) noch verwisselt (ompoling) om beschadiging van de luidsprekers te vermijden. ‰ De luidspreker stevig vasthouden om ongelukken te voorkomen door het laten vallen van de luidspreker terwijl u deze draagt. ‰ Uw luidsprekers raken mogelijk beschadigd en gaan mogelijk minder lang mee als u het volume lange tijd hard zet. ‰ Om ongelukken te voorkomen door vallen of laten vallen van de luidspreker, de luidsprekerkabels voorzichtig plaatsen terwijl u oplet niet te struikelen of te blijven haken. Batterijen Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. ‰ Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. ‰ Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. ‰ Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. ‰ Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn. Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. conformiteitsverklaring (DoC) “Panasonic Corporation” verklaart hierbij dat dit product conform de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC is. Klanten kunnen een kopie van de originele DoC voor onze R&TTE-producten downloaden vanaf onze DoC-server: http://www. De Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland Dit product is bedoeld om te worden gebruikt in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR Dit product is bedoeld voor algemene gebruikers. Book 35 ページ 2013年3月22日 金曜日 午前9時9分 Dit toestel wegwerpen of aan iemand anders overdoen Het apparaat kan de informatie van de gebruikersinstellingen in het apparaat behouden. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen. ≥ De bedieningsgeschiedenis kan opgenomen worden op het geheugen van dit apparaat. Copyrights en Handelsmerken Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video’s en hun soundtracks te beperken. DTS-HD, het Symbool, & DTS-HD en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken & DTS-HD Master Audio | Essential is een handelsmerk van DTS, Inc. Dit product is gelicentieerd volgens de patentenportfoliolicenties AVC en VC-1 voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik door een consument om (i) video’s te coderen in overeenkomst met de standaarden AVC en VC-1 (“AVC/VC-1 Video”) en/of (ii) AVC/ VC-1-video’s te decoderen die werden gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of zijn aangeschaft bij een videoleverancier die de licentie heeft om AVC/VC-1-video’s te leveren. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Windows is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ] [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E1-472

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E1-472 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag