Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 7741 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 7741. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE 7741 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 7741 te teleladen.


ACER ASPIRE 7741 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51946 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE 7741 QUICK GUIDE (60247 ko)
   ACER ASPIRE 7741 (1096 ko)
   ACER ASPIRE 7741 QUICK GUIDE (60247 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE 7741QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation (hierna Sony genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw Sony-computersysteem (de ACER-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de ACERSOFTWARE) installeert of gebruikt. [. . . ] U kunt uw film vooraf in het Zoeker-venster bekijken wanneer u op de film thumbnail in de gegevenslijst dubbelklikt. 3 4 Videosoftware gebruiken Software Gids nN 53 De Web camera-modus gebruiken Met de web camerafunctie kunt u de camera en de software zo instellen dat er automatisch stilstaande beelden worden gemaakt, zonder dat u aanwezig hoeft te zijn en dit volgens de voorwaarden die u omschrijft. Met deze functie kunt u een vaste interval instellen om regelmatig beelden te maken, evenals een tijdsperiode waarin de beelden automatisch worden genomen. Als u de camera als een webcamera wilt instellen, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Start Network Smart Capture op. Sluit uw i. LINKTM-compatibele digitale camera of USB Web camera op uw computer aan en schakel ze in. Klik op Web camera om de Web camera-modus te activeren. De instellingen voor de Web camera-modus invoeren U kunt uw eigen voorkeuren instellen voor u een beeld dat met de web camera werd genomen, opslaat. Als u uw instellingen voor de Web camera-modus wilt kiezen, gaat u als volgt te werk: 1 Klik op het Select Capture Menu pictogram onderaan het scherm om de instellingsopties voor het opslaan van uw stilstaand beeld te bekijken. Indien u meer wenst te weten te komen over de Effect- optie, verwijzen we u naar Effecten op uw beelden en films toepassen (pagina 56). Videosoftware gebruiken Software Gids nN 54 2 Klik op het Change Setting pictogram indien u de beschikbare opties voor het opslaan van uw beeld wilt bekijken. Het Web Camera Setting-venster verschijnt, met daarin drie tabs: Basic ­ Selecteer een mapbestemming om uw beelden op te slaan, uw maximum observatietijd in te stellen en de instellingen voor uw belmethode te kiezen. Capturing Interval ­ Stel uw web camera zo in dat ze beelden op bepaalde regelmatige tijdstippen opslaat of telkens wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Capturing Format ­ Selecteer het beeldformaat in pixels en pas de beeldkwaliteit aan. Common ­ Schakel de sluiter en de animatie geluidseffecten in of uit. Videosoftware gebruiken Software Gids nN 55 3 4 Klik op iedere tab om de opties te bekijken en de voorkeuren in te stellen. U kunt overschakelen naar Simple Mode door op de sneltoets <F11> te drukken. De Playback area, Content area of de Edit area worden weergegeven in deze zone. Geeft het hoofdmenu van SonicStage weer. 3 knop Import 4 5 6 7 8 9 knop Simple Mode knop Close knop Help zone Operation knop Menu knoppen Volume control Hier kunt u: het geluid in- en uitschakelen. het volume lager zetten; het volume hoger zetten. Audiobestanden beheren met SonicStage Software Gids nN 61 10 knop Equalizer In het menu Equalizer: - u kunt een vooraf ingestelde equalizer-instelling selecteren: vlak, rock, pop, jazz of klassiek; - de equalizer uitschakelen; - de equalizer-instellingen wijzigen; U hebt de keuze tussen: - Vocal Canceller: de Vocal Canceller werkt niet met nummers op een MiniDisc. Het venster Visualizer geeft verscheidene visuele effecten weer tijdens de weergave van een audiobestand. Hiermee kunt u audiobestanden downloaden of streamen via EMD-services. 11 knop Sound Effect 12 13 knop Visualizer knop Internet Met de registratiewizard CDDB® (Compact Disc Database) Music Recognition Service kunt u zich registreren bij CDDB. Om u te registreren en deze service te kunnen gebruiken, moet u toegang hebben tot het internet. Klik op de knop Help voor meer informatie over de registratie bij CDDB2. * Enkel mogelijk wanneer uw machine uitgerust is met een dergelijke sleuf. Audiobestanden beheren met SonicStage Software Gids nN 62 Opnemen van een CD U kunt bijvoorbeeld nummers opnemen van audio-CD's en ze importeren naar playlists in SonicStage. Om een CD op te nemen, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 Plaats een audio-CD in het station voor optische schijven. Klik het pictogram Music Drive aan als uw doel (target) (3). Audiobestanden beheren met SonicStage Software Gids nN 63 5 Klik op de knop Jump to Record Window (4). 7 Indien nodig, selecteer het formaat en de bitsnelheid voor de opname door te klikken op de knop Change CD Recording Format . [. . . ] Als u nog altijd toegang kunt krijgen tot Windows® , schakel de computer uit (Start/Turn Off Computer/Turn Off) *. De herstel-CD-ROM's gebruiken Software Gids nN 121 3 4 5 Wacht tien seconden en zet de computer opnieuw aan. U kunt nu het type herstel kiezen. * Als uw systeem ernstig is beschadigd en u geen toegang meer krijgt tot Windows®, moet u de computer uitschakelen door de aan/ uit-knop langer dan 4 seconden ingedrukt te houden. Wacht tien seconden vóór u de aan/uit-knop opnieuw indrukt om de computer opnieuw op te starten. Het systeem herstellen zonder de grootte van de partities te wijzigen Als u de oorspronkelijke software, stuurprogramma's en instellingen op uw computer volledig wilt herstellen zonder de grootte van de partities te wijzigen, kiest u de eerste optie om een standaard systeemherstel uit te voeren. Dit betekent dat u alle gegevens op station C: zal verliezen, maar dat de gegevens op station D: behouden blijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE 7741

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE 7741 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag