Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 5735Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 5735Z. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE 5735Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 5735Z te teleladen.


ACER ASPIRE 5735Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (789 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE 5735Z QUICK GUIDE (2616 ko)
   ACER ASPIRE 5735Z (1276 ko)
   ACER ASPIRE 5735Z ǔ (1704 ko)
   ACER ASPIRE 5735Z QUICK GUIDE (1276 ko)
   ACER ASPIRE 5735Z QUICK GUIDE (2649 ko)
   ACER ASPIRE 5735Z QUICK START GUIDE (1037 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE 5735Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat copyrightbeschermingstechnologie die is beschermd door 'method claims' van bepaalde Amerikaanse patenten en door andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij Macrovision Corporation en andere houders van rechten. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie is onderworpen aan de goedkeuring van Macrovision Corporation. Deze technologie is uitsluitend bestemd voor gebruik thuis of in beperkte kring, tenzij Macrovision Corporation heeft ingestemd met een ander gebruiksdoel. Terugwerkend ontsleutelen ('reverse engineering') of disassembleren is niet toegestaan. [. . . ] De notebook mag niet worden blootgesteld aan schokken tijdens het beschrijven van een schijf. Voor een optimale schrijfsnelheid schakelt u de schermbeveiliging uit vóór u gegevens naar een schijf schrijft. Geheugenresidente schijfhulpprogramma's kunnen een onstabiele werking of gegevensverlies veroorzaken. Schakel deze hulpprogramma's uit vóór u gegevens naar een schijf schrijft. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 65 Voor optimale resultaten gebruikt u CD-R's die compatibel zijn met 4x snelheid, omdat de software die vooraf is geïnstalleerd op uw notebook standaard is ingesteld op deze snelheid. Als u een toepassing gebruikt om CD's te branden, moet u alle andere toepassingen afsluiten. Sluit uw virusscanner af vóór u gegevens naar een schijf schrijft. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen schrijffouten veroorzaken. Activeer geen energiebesparende modus terwijl u de vooraf geïnstalleerde software gebruikt. Laat de notebook altijd op netstroom werken als u gegevens opslaat op een CD-RW of CD-R. U kunt geen CD's branden (beschrijven) als het CD-RW/DVD-ROM-basisstation niet is aangesloten op de netstroom. Het diskettestation van het basisstation gebruiken Het basisstation is uitgerust met een intern diskettestation. Als de notebook niet is aangesloten op het basisstation, kunt u ook een extern USB-diskettestation gebruiken. Om een USB-muis aan te sluiten op de notebook, gaat u als volgt te werk: Steek de USB-kabel (1) in een van de USB-connectors (2) van de notebook (gemarkeerd met het symbool ). Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 73 Om een USB-muis aan te sluiten op het basisstation, gaat u als volgt te werk: Steek de USB-kabel (1) in een van de USB-connectors (2) van het basisstation (gemarkeerd met het symbool ). U hoeft de notebook niet af te sluiten vóór u een USBrandapparaat aansluit of loskoppelt. U kunt een optionele Sony USB-muis (PCGA-UMS1-serie) aansluiten op de notebook. U kunt deze muis onmiddellijk gebruiken door ze gewoon aan te sluiten, omdat het stuurprogramma voor deze muis vooraf is geïnstalleerd op de notebook. Een printer aansluiten U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de notebook, zodat u bestanden kunt afdrukken. Een printer aansluiten via de USB-connector Om een printer aan te sluiten via de USB-connector, gaat u als volgt te werk: 1 2 Steek een USB-printerkabel (optioneel) in één van de USB-connectors van de notebook of het basisstation. Steek het netsnoer van de printer in een stopcontact. Vóór u de printer gebruikt, moet u mogelijk eerst de Printerinstellingen wijzigen in het programma Sony Notebook Setup. Schakel de notebook en de printer uit en trek de netadapter en het netsnoer uit vóór u de printer aansluit. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 74 Een printer aansluiten via de printerconnector Het basisstation (optioneel) is uitgerust met een printerconnector. Om een printer aan te sluiten via de printerconnector, gaat u als volgt te werk: 1 2 Steek de printerkabel (1) die werd geleverd met de printer in de printerconnector (2) van het basisstation (aangeduid met het symbool ). Steek het netsnoer (3) van de printer in een stopcontact. Vóór u de printer gebruikt, moet u mogelijk eerst de Printerinstellingen wijzigen in het programma Sony Notebook Setup. Randapparaten aansluiten Sony notebook handleiding nN 75 Een i. LINKTM-apparaat aansluiten Uw notebook is voorzien van een i. LINKTM-connector (IEEE1394) waarmee u een i. LINKTM-apparaat (bv. een digitale videocamera) kunt aansluiten of waarmee u twee VAIO-notebooks met elkaar kunt verbinden om bestanden te kopiëren, te verwijderen of te bewerken. De i. LINKTM-connector van uw notebook levert geen stroom voor externe apparaten die doorgaans stroom ontvangen via een i. LINKTM-connector. De i. LINKTM-connector ondersteunt transmissiesnelheden van maximum 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat. [. . . ] Hoe meer pixels, hoe hoger de resolutie en hoe beter de beeldkwaliteit. Een port replicator is vergelijkbaar met een basisstation, maar bevat geen extra sleuven voor uitbreidingskaarten of opslagapparaten. De processor wordt ook wel CVE of microprocessor genoemd en bevindt zich op het moederbord (zie 'moederbord') van de computer. PSTN verwijst naar het gewone oude telefoonnet, de nationale telecommunicatienetwerken voor spraaktransmissie met behulp van analoge signalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE 5735Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE 5735Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag