Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 5735

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 5735. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE 5735 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE 5735 te teleladen.


ACER ASPIRE 5735 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (789 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE 5735 QUICK GUIDE (2616 ko)
   ACER ASPIRE 5735 (1276 ko)
   ACER ASPIRE 5735 ǔ (1704 ko)
   ACER ASPIRE 5735 QUICK GUIDE (1276 ko)
   ACER ASPIRE 5735 QUICK GUIDE (2649 ko)
   ACER ASPIRE 5735 QUICK START GUIDE (1037 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE 5735

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation (hierna Sony genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw Sony-computersysteem (de ACER-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de ACERSOFTWARE) installeert of gebruikt. [. . . ] MAPI is een programma-interface van Microsoft® Windows waarmee u e-mailberichten kunt verzenden vanuit een Windows-toepassing en het bestand waaraan u werkt als bijlage kunt toevoegen aan het e-mailbericht. Smart Capture gebruiken Software op uw Sony notebook nN 16 Videoclips opnemen Met Smart Capture kunt u videoclips opnemen van een videocamera die is aangesloten op uw notebook en kunt u deze clips afspelen of verzenden via e-mail. Om videoclips op te nemen, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 7 8 Start Smart Capture. Klik op de knop Capture om een videoclip op te nemen (u kunt maximum 60 seconden opnemen, afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in het deel Recording options). Het venster Movie Player wordt geopend en geeft de opgenomen videoclip weer. om de clip te onderbreken, of klik op om de clip te Smart Capture gebruiken Software op uw Sony notebook nN 17 Zorg ervoor dat een camera is aangesloten op de i. LINKTM-connector en dat de camera is ingeschakeld. U kunt videoclips opnemen in de volgende indelingen: Niet-gecomprimeerd: - Video 160 x 120, 24 bits, max. - Audio PCM, 11, 025 kHz, 16 bits, mono Gecomprimeerd - Video MPEG1 160 x 112, maximum 30 frames/sec. - Audio MPEG1, 44, 1 kHz (effectief maximum gelijk aan 11, 025 kHz), mono. Er kunnen 'hiaten' zijn als een snel bewegend object wordt weergegeven. Dit is echter geen storing. Videoclips verzenden via e-mail Als u een videoclip opneemt in een indeling met een lage resolutie, blijft de grootte beperkt en kunt u de clip verzenden via e-mail. Om een videoclip te verzenden via e-mail, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows®. Als u een optionele muis aansluit op uw notebook, kunt u het touchpad uitschakelen. Op dit tabblad kunt u ook de instellingen voor de muis aanpassen via het hulpprogramma voor de muis. 3 4 Tabblad About This Computer Printer Initial Setting Touchpad Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 21 Tabblad Power On Password Beschrijving Op dit tabblad kunt u het wachtwoord instellen waarmee u uw notebook wilt beveiligen. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u deze instelling niet meer wijzigen en kunt u uw notebook niet opstarten. Om de poortinstellingen te wijzigen, klikt u op Advanced op het tabblad Basic/Advanced. Schakelt tussen de weergavemodi Advanced (bijkomende tabbladen met geavanceerde instellingen) en Basic. De modus Advanced omvat de tabbladen Serial en View Resources. Enable Ports Basic/Advanced Voor meer informatie over elke optie klikt u op Help in het venster Notebook Setup om het Help-bestand weer te geven. Energiebeheer Met het hulpprogramma PowerPanel kunt u het energiebeheer van uw notebook instellen en belangrijke informatie over de activiteit* van het systeem en de batterijlading weergeven. De optie voor automatisch energiebeheer selecteert de zuinigste energiebeheerprofielen of laat u de gekozen profielen aanpassen aan uw eigen behoeften met de bedoeling de batterij zo weinig mogelijk te belasten. PowerPanel bevat de volgende functies: Automatische profielselectie (APS) op basis van de actieve toepassing; De mogelijkheid om specifieke energieprofielen handmatig te selecteren in het menu; De mogelijkheid om nieuwe profielen te maken en bestaande profielen te bewerken; De mogelijkheid om gedetailleerde informatie over de batterij weer te geven; * Niet op ASPIRE 5735. Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 22 PowerPanel activeren Als u de notebook start, verschijnt standaard het PowerPanel-pictogram in het systeemvak. Enkel bij ASPIRE 5735: Om het huidige energiebeheerprofiel weer te geven, wijst u gewoon het pictogram aan. PCG-R600HEP/HEPD: Als de notebook op netstroom werkt, verschijnt het Performance-pictogram van PowerPanel: Als de notebook op de batterijstroom werkt, verschijnt het Battery Life-pictogram van PowerPanel: Om de toestand van de processor en het huidige energiebeheerprofiel weer te geven, wijst u gewoon het pictogram aan. Om een energiebeheerprofiel te selecteren, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram. [. . . ] Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten. 3 4 5 6 7 8 !Deze optie verwijdert alle bestaande gegevens, zowel op station C: als op station D: vóór het herstellen van het systeem begint. Het herstelproces afbreken Het herstelproces waarschuwt u altijd als u op het punt staat een beslissing te nemen die niet ongedaan kan worden gemaakt. In vele gevallen kunt u in het herstelprogramma terugkeren naar het vorige scherm of het herstelproces afbreken. De herstel-CD-ROMs gebruiken Software op uw Sony notebook nN 35 Een toepassing herstellen Met het hulpprogramma voor het herstellen van toepassingen kunt u individuele toepassingen opnieuw installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE 5735

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE 5735 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag