Gebruiksaanwijzing ACER ALTOS R380 F2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ALTOS R380 F2. Wij hopen dat dit ACER ALTOS R380 F2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ALTOS R380 F2 te teleladen.


ACER ALTOS R380 F2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (355 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ALTOS R380 F2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mocht het koelcircuit des­ ndanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt o van open vuur. staan of leunen om ergens bij te kunnen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. • Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. [. . . ] De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Beschrijving van het apparaat. Kamertemperatuur +10 °C tot +32 °C +16 °C tot +32 °C +16 °C tot +38 °C +16 °C tot +43 °C +10 °C tot +38 °C +10 °C tot +43 °C Bedienings- en controleelementen NL Klimaatklasse SN N ST T SN-ST SN-T 1 Temperatuurdisplay 2 Tiptoetsen voor temperatuur 3 Aan/Uit-toets 4 SuperFrost-toets 5 Alarm toets 6 Kinderbeveiliging In- en uitschakelen Het apparaat niet buiten de aangegeven kamertemperaturen gebruiken! • Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke. • De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden d. m. v. • Plaats geen apparaten die warmte afgeven op de diepvrieskast, bijv. • De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat. • Stel het apparaat altijd tegen een wand op. Opstellen Inschakelen: Druk op de ON / OFF toets; het tempera­ tuurdisplay licht op/knippert. Bij de inbedrijfstelling en een warm apparaat zijn streepjes zichtbaar, totdat een temperatuur onder 0 °C bereikt is. Uitschakelen: Druk ca. twee seconden op de ON / OFF - toets; het temperatuurdisplay gaat uit. Temperatuur verhogen/warmer Druk op de Up-insteltoets. - Door meermaals te drukken kan de temperatuur anders worden ingesteld. na de laaste druk op een toets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond. Het temperatuurdisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is. Alarm - temperatuur in het vriesgedeelte te hoog: De zoemer wordt ingeschakeld wanneer het in het vriesgedeelte niet koud genoeg is. Tegelijkertijd knippert het temperatuurdisplay; - Superfrost wordt automatisch uitgeschakeld, afhankelijk van de ingevroren hoeveelheid (variërend van 30 tot 65 uur). Schakel Superfrost niet in - wanneer u reeds ingevroren diepvriesproducten in het apparaat legt; - bij het invriezen van minder dan 2 kg verse levensmiddelen per dag. Dit geval kan optreden: • Wanneer de deur van het vriesgedeelte lang open blijft zodat er warme lucht naar binnen stroomt; • Na een langdurige stroomonderbreking; • Bij een defect van het apparaat. Controleer in alle gevallen of er levensmiddelen opgedooid of bedorven zijn. Instelmodus activeren: • SuperFrost-toets ca. 5 sec drukken - de SuperFrost-toets knippert - het display toont c voor kinderbeveiliging. • Door op de Up/Down-toets te drukken, de gewenste functie kiezen: c = kinderbeveiliging, h = lichtintensiteit • Nu door kort op de SuperFrost-toets te drukken, de functie selecteren/bevestigen: > Bij c = kinderbeveiliging door op de Up/Down-toets te drukken c1 = kinderbeveiliging AAN of c0 = kinderbeveiliging UIT kiezen en met de SuperFrost-toets bevestigen. > Bij h = lichtintensiteit door op de Up/Down-toets te drukken h1 = minimale tot h5 = maximale intensiteit selecteren en met de SuperFrost-toets bevestigen. Als het symbool Via de instelmodus kunt u de kinderbeveiliging gebruiken en de lichtintensiteit van het display verandern. Extra functies • Leg de levensmiddelen altijd soort bij soort. • Verpak levensmiddelen die u zelf invriest altijd in afgemeten porties. Om deze porties meteen door en door te laten bevriezen, doet u er goed aan de volgende maximale hoeveelheden per portie aan te houden: fruit, groente: max. • Als verpakkingsmateriaal zijn geschikt: diepvrieszakjes, voor hergebruik geschikte koelkastdozen van kunststof of metaal (bijv. [. . . ] Ingevroren levensmiddelen kunt u als volgt ontdooien: – in de hete-luchtoven – in de magnetron – bij kamertemperatuur – in de koelkast: de warmte die voor het ontdooien nodig is, wordt aan de overige produkten in de koelkast onttrokken. Aanwijzingen voor het invriezen licht, is de kinderbeveiliging actief. Instelmodus verlaten: • Door op de On/Off-toets te drukken, de instelmodus beeindigen; na 2 min. Het standaard regelbedrijf is weer actief. 12 • Schakel het apparaat uit om hem te ontdooien: Trek de stekker uit het stopcontact. • Wikkel de levensmiddelen in oude kranten of een deken en bewaar ze op een koele plaats. • Plaats een pan met heet – niet: kokend – water op een vriesplaat, om het apparaat sneller te laten ontdooien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ALTOS R380 F2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ALTOS R380 F2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag