Gebruiksaanwijzing ACER A700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER A700. Wij hopen dat dit ACER A700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER A700 te teleladen.


ACER A700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (99268 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER A700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. [. . . ] 15 U 19:27 §Menu Kostenbewust telefoneren Kostenbewust telefoneren Telefoneer via een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven (voorkiesnummers) aanbiedt of laat de gespreksduur na het gesprek weergeven op de handset. §Menu§ Instellingen Voorkeuzenetwerk Voorkeuze ¢ q ~ ¢ ¢ Basisstation ¢ Met Voorkeuze / Zonder Selecteren en §OK§ indrukken. Lang indrukken (ruststand). Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (voorkiesnummer) U kunt een snelkiesnummer (voorkiesnummer) vastleggen die bij het kiezen automatisch vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. De telefoonnummers die automatisch met deze netlijncode moeten worden gekozen, kunt u in twee lijsten vastleggen. u De lijst "met voorkeur" bevat de "regel": voorkiesnummers of de eerste cijfers van voorkiesnummers die voorafgaand aan het telefoonnummer moeten worden gebruikt. u De lijst "zonder voorkeur" bevat de "uitzondering op de regel". Dit betekent dat voor alle nummers die met 08 beginnen, het voorkiesnummer wordt gebruikt. wilt dat 081 zonder voorkiesnummer wordt gekozen, geeft u in de lijst "zonder voorkeur" 081 op. §OK§ a Voorkiesnummer tijdelijk onderdrukken Voorkiesnummer permanent uitschakelen en §OK§ indrukken. c (lang indrukken) ¢ §Menu§ ¢ Voorkeuze uit ¤ Het voorkiesnummer met §<C§ verwijderen Gespreksduur weergeven De duur van een gesprek wordt weergegeven u tijdens het gesprek, u tot ongeveer drie seconden na het opleggen als u de handset niet in de lader plaatst. Let op De werkelijke gespreksduur kan enkele seconden afwijken van de weergegeven waarde. Voorkiesnummer opslaan §Menu§ Instellingen Voorkeuzenetwerk ¢ ~ ¢ Voorkiesnummer (snelkiesnummer) invoeren of wijzigen. Lang indrukken (ruststand). ¢ Basisstation ¢ Voorkiesnummer §OK§ a Vermeldingen in lijsten met voorkiesnummers opslaan of wijzigen In elk van de beide lijsten kunnen 11 nummers met 4 cijfers staan. In de lijst "met voorkeur" zijn, afhankelijk van het desbetreffende land, nummers voorgeprogrammeerd. Hierdoor worden bijvoorbeeld alle nationale gesprekken of gesprekken via het mobiele netwerk automatisch gekoppeld aan het voorkiesnummer dat u heeft opgeslagen. 16 SMS (tekstberichten) SMS (tekstberichten) Uw toestel wordt zo geleverd dat u direct SMSberichten kunt versturen. Registreren met de wizard Registratie voor SMS Met de wizard Registratie kunt u zich bij alle ingevoerde serviceproviders registreren voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten. Voorwaarden: u Voor uw telefoonaansluiting moet Nummeru Uw netwerkaanbieder ondersteunt de verzending van SMS-berichten via het vaste netwerk (informeer bij uw netwerkaanbieder). Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset C45-handsets gesignaleerd door een melding in het display, knipperen van de berichtentoets f en een attentietoon. §Terug§ U 19:27 §Menu 01/02: Volgnummer /totaal aantal SMS-berichten Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen ¤ Outbox openen. q §Menu§ Lezen SMS selecteren. In de SMS bladeren met q. Of: §Menu§ Invoer wissen Selecteren en op §OK§ drukken om de SMS te wissen. Inbox met de toets f openen f Indrukken. De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld): SMS algemeen: 01+05 SMS schrijven/wijzigen U verstuurt een SMS uit de Outbox. U heeft de keuze uit de volgende opties: Nieuwe SMS Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen (pagina 17) of opslaan. Tekst gebruiken Tekst van de opgeslagen SMS wijzigen, vervolgens versturen (pagina 17). 01+05: Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen berichten Een bericht in de lijst wordt bijv. als volgt weergegeven: Nieuw 1234567890 11. 11. 05 §Terug§ U 01/02 19:27 §Menu Outbox wissen §Menu§ Lijst wissen Selecteren en §OK§ indrukken. Lang indrukken (ruststand). ¤ Outbox openen. 01/02: Volgnummer van het weergegeven SMSbericht/totaal aantal nieuwe SMS-berichten Inbox via SMS-menu openen §Menu§ ¢ SMS-berichten ¢ Inbox 01+05 Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen a ¤ Inbox openen. ¤ Verder zoals beschreven bij "Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen", pagina 18. Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status Oud. 18 SMS (tekstberichten) Inbox wissen Alle nieuwe en oude SMS-berichten in de lijst worden gewist. Verder zoals beschreven bij "Outbox wissen", pagina 18. ¤ ¤ Mijn Centrale Als de SMS-berichten via deze SMS-centrale moeten worden verzonden, §OK§ indrukken om de SMS-centrale te activeren ( = aan). Als hiervoor een andere SMS-centrale actief was, wordt deze gedeactiveerd. SMS-Centrale Nummer van de SMS-centrale invoeren en §OK§ indrukken. SMS beantwoorden of doorsturen U leest een SMS (pagina 18). U heeft de volgende mogelijkheden: Beantwoorden Direct een antwoord-SMS schrijven en versturen (pagina 17). [. . . ] KG verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 1999/5/EC, ga naar: http://www. siemens. com/gigasetdocs. Stroomverbruik van het basisstation Tijdens standby: circa 2Watt Tijdens een gesprek: circa 3Watt 31 Bijlage Algemene technische gegevens DECT-standaard GAP-standaard Aantal kanalen Radiofrequentie Duplexmethode Kanaalraster Bitrate Modulatie Spraakcodering Zendvermogen Bereik Stroomvoorziening basisstation Omgevingseisen tijdens gebruik Kiesmethode Flash-tijden wordt ondersteund wordt ondersteund 60 duplexkanalen 1880­1900 MHz Tijdmultiplex, 10 ms frameduur 1728 kHz 1152 kbit/s GFSK 32 kbit/s 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal tot 300 m in de buitenlucht, tot 50 m in gebouwen 230 V ~/50 Hz +5 C tot +45 C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid TDK (toonkiezen)/IDK (pulskiezen) 250 ms u Deze garantie is niet van toepassing voor u u u u Afmetingen basissta- 144 x 108 x 83 mm tion (L x B x H) Afmetingen handset 141 x 53 x 31 mm (L × B × H) Gewicht basisstation 219 g Gewicht handset met 116 g batterijen u u Garantie Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden: u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum. 32 u u zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER A700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER A700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag