Gebruiksaanwijzing ACER A511

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER A511. Wij hopen dat dit ACER A511 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER A511 te teleladen.


ACER A511 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (48165 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER A511

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. [. . . ] nummerinformatiediensten op uw IP toestel(len) of met de tijdelijke onmogelijkheid deze op uw IP toestel(len) te kunnen raadplegen. 20 Telefoonboek en lijsten gebruiken Nummerherhalingslijst In de nummerherhalingslijst staan de tien nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen. ¤ Verbindingstoets c kort indrukken om de nummerherhalingslijst te openen. Lijst openen f ¢ Eventueel lijst selecteren q Vermelding selecteren. Verdere informatie over de lijsten vindt u in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Gigaset C450 IP (pagina 5). Lijsten openen met de berichtentoets Met de berichtentoets f kunt u de volgende lijsten openen: u SMS-lijst u Voicemail Als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en de voicemail voor snelkiezen onder toets 1 is geprogrammeerd (pagina 15). u Bellerslijst (voorwaarde: NummerWeergave moet zijn geactiveerd) De nummers van de 30 laatste gemiste oproepen worden opgeslagen. Meerdere gemiste oproepen van hetzelfde nummer worden maar eenmaal opgeslagen (de laatste oproep). U hoort een attentietoon zodra een nieuwe vermelding in een lijst binnenkomt. Door op de knipperende toets f te drukken, worden alle lijsten met nieuwe berichten weergegeven. Als slechts één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze lijst direct geopend. Met telefoonboek/lijst kiezen ¤ Telefoonboek/lijst openen. ¤ Verbindingstoets c lang/kort indrukken (pagina 16). Let op IP-adressen kunt u alleen via VoIP kiezen. Let op Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u een melding (afhankelijk van de instelling, zie ook de gebruiksaanwijzing van uw netwerkaanbieder). 21 SMS (tekstberichten) SMS (tekstberichten) Bij levering is het toestel zodanig ingesteld, dat u direct SMS-berichten kunt versturen. Bij het verzenden van SMS-berichten maakt het basisstation automatisch verbinding via het vaste telefoonnet. SMS-bericht schrijven/sturen/ opslaan Een SMS-bericht mag niet langer zijn dan 160 tekens. §Menu§ ¢ SMS-berichten ¢ Nieuwe SMS ~ SMS-bericht schrijven. Als de wekker inschakelt, wordt het menu voor het instellen van de wektijd automatisch geopend (pagina 24). ¢ Wekker ¢ Activeren( = aan) Wektijd instellen §Menu§ ¤ Wektijd in uren en minuten invoeren en §OK§ indrukken. ¢ Wekker ¢ Wektijd 24 Handset/basisstation instellen Als de wekker overgaat . . . Wekherhaling na 5 minuten Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. Als u §Snooze§ voor de derde keer indrukt, wordt de wekker voor 24 uur uitgeschakeld. §Snooze§ ¢ Instellingen ¢ Handset ¢ Handset resetten §OK§ Bevestigen door de displaytoets in te drukken. Met a de reset annuleren. §Menu§ Wekker voor 24 uur uitschakelen §Uit§ Displaytoets indrukken. Standaardinstellingen van het basisstation herstellen Standaardinstellingen via het menu herstellen De individuele instellingen worden gereset, met name: u VoIP-instellingen zoals bijvoorbeeld de gegevens van de VoIP-provider en VoIP-account alsmede de DTMF-instellingen, u Instellingen voor het lokale netwerk (pagina 26), u Standaardverbinding (pagina 26), u De namen van het handsets, u SMS-instellingen (bijv. SMS-Centrales), u Instellingen voor de aansluiting op telefooncentrales. §Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Reset basistation §OK§ Bevestigen door de displaytoets in te drukken. Systeem-PIN van het basisstation wijzigen U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation ("0000") in een viercijferige PIN veranderen die alleen aan uzelf bekend is. §Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Systeem-PIN ~ Huidige systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken. Om veiligheidsredenen wordt in plaats van de cijfers "****" weergegeven. a Lang indrukken (ruststand). Standaardinstellingen van de handset herstellen Alle instellingen van de handset worden op de standaardinstellingen teruggezet, met name de instellingen voor spraak, display, volume, oproepsignalen, attentietonen en wekker (pagina 24). Vermeldingen in het telefoonboek, de datum en tijd en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden. 25 Handset/basisstation instellen Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation Net als bij een reset via het menu worden alle individuele instellingen gereset. Bovendien wordt de systeem-PIN teruggezet op , , 0000" en alle handsets die niet bij levering standaard waren aangemeld, worden afgemeld. Hoe u de handsets na een reset weer aanmeldt, wordt beschreven in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van uw Gigaset C450 IP op het internet. Het toestel een vast IP-adres toekennen Als op de router DHCP is uitgeschakeld, dient u het toestel een vast IP-adres toe te wijzen en router als gateway naar het internet en als DNS-server in te stellen. §Menu§ ¢ Instellingen ¢ Basisstation ¢ Lokale netwerk ~ Systeem-PIN invoeren en §OK§ indrukken. [. . . ] For example, if a patent license would not 36 Bijlage permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER A511

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER A511 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag