Gebruiksaanwijzing ACER A3-A11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER A3-A11. Wij hopen dat dit ACER A3-A11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER A3-A11 te teleladen.


ACER A3-A11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (113 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER A3-A11 (5794 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER A3-A11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De in dit document gepresenteerde producten kunnen op ieder ogenblik wijzigingen ondergaan om aan de technische evolutie en aan de nieuwe normen te voldoen. - Wanneer het toestel niet volgens de richtlijnen in deze handleiding wordt opgesteld. een gebrekkig onderhoud: - Abnormale kalkaanslag op de verwarmings- en veiligheidselementen. - Een niet onderhouden of defect veiligheidselement waardoor overdruk ontstaat (zie handleiding). [. . . ] - De volgende onderdelen kunnen vervangen worden: - De thermostaat, - De magnesium-anode (bij elektrische boilers met een geblindeerde weerstand), - De weerstand, eventueel samen met het verwarmingslichaam (bij boilers met een A. Wordt het verwarmingslichaam vervangen of de boiler geopend, dan moet de pakking systematisch worden vervangen. € Ontsnapt er voortdurend damp of kokend water uit de aftapgoot of bij het openen van een warmwaterkraan, onderbreek de stroomtoevoer van de boiler (bij toestellen met een warmtewisselaar, eveneens de toevoer van het primair circuit). - De verbranding van bepaalde componenten kan giftige gassen vrij maken, het apparaat dus niet verbranden. € Het aftappen: een boiler die niet gebruikt wordt en die aan vorst is blootgesteld moet worden afgetapt. 3 - Laat de tank leeglopen met behulp van de hendel van het veiligheidselement en door een warmwaterkraan open te draaien. NOOT : Het aftappen van toesstellen met een warmtewisselaar bij vorst. 2 - Hevel het water over met behulp van een vooraf in de warmtewisselaar gestoken slang. • Raadpleeg uw installateur indien het veiligheidselement bevriest. € Ontkalking: laat de boiler in streken met kalkhoudend water om de twee jaar door een bekwaam technicus ontkalken; schraap de binnenwand van het toestel niet schoon. Opmerking : Werkt uw toestel minder goed, dan kan dat te wijten zijn aan kalkaanslag op de warmtewisselaar ; raadpleeg in dat geval uw installateur om de warmtewisselaar te laten reinigen. De installatie moet voorzien zijn van een op 7 bar getarreerd (niet bijgeleverd) veiligheidselement dat het merkteken NF (norm NFD 36-401) draagt en waarvan de afmetingen aan de inhoud zijn aangepast (kleine inhoud : 1/2", 50 tot 300 l: 3/4", 500 l: 1"). Controlelampje moet 24 uur per dag knipperen, ook wanneer uw installatie op nachtstroom werkt. Vóór het definitief aansluiten van het apparaat controleren of het vol is met water. Is dit niet het geval, dan kan de boiler geen stroom ontvangen (beveiliging tegen droog verwarmen). Tijdens het verwarmen zet het zich in de tank bevindende water uit en een deel van dit water zal in een straaltje via de afblaaskraan ontsnappen (ongeveer 3 % van de capaci+teit per verwarmingscyclus). In het geval van een trapsgewijs gemonteerde installatie is het aan te raden onder de boiler een verzameltank met afvoer te plaasten. Bereikt het water een TH gehalte van 20 °f, dan is het raadzaam het water te behandelen. Bij het gebruik van een waterverzachter moet dit gehalte ten minste 12 °f blijven bedragen. – Controleer: - Of de aftapkraan van het veiligheidselement behoorlijk werkt; draai deze kraan van de stand voor het aftappen op UIT en omgekeerd om eventueel vuil te verwijderen. - Of de afdichting waterdicht is; indien nodig , redelijkerwijs opspannen. (de moeren vastdraaien totdat ze tegenover elkaar komen te zitten; muurboiler maximum 0, 8 kg. [. . . ] THERMISCHE BEVEILIGING: Al onze boilers zijn voorzien van een beveiliging die de boiler uitschakelt zodra per ongeluk een overdreven temperatuur wordt bereikt. Treedt het veiligheidssysteem in werking, ONDERBREEK IN DE EERSTE PLAATS DE STROOM; de installatie mag pas na een grondige controle opnieuw gereset worden. Doet het probleem zich opnieuw voor, raadpleeg een bekwaam technicus om de thermostaat te laten vervangen. VERPLICHT : Om van de garantie gebruik te kunnen maken dient u verplicht het A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER A3-A11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER A3-A11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag