Gebruiksaanwijzing ACER A101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER A101. Wij hopen dat dit ACER A101 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER A101 te teleladen.


ACER A101 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (92127 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER A101

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. [. . . ] De bellerslijst wordt als volgt weergegeven: Bellerslijst: 01+02 Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen ¢ Naam weergeven Lijst met oproepen wissen Let op!Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist. Oproeplijst openen f ¢ Bellerslijst: 01+02 q Vermelding selecteren. In de lijst met oproepen wordt de laatst ingekomen oproep weergegeven. f ¢ Bellerslijst: ¢ §Menu§ ¢ Lijst wissen a Lang indrukken (ruststand). Vermelding in lijst Voorbeeld van een vermelding in een lijst: Nwe opr. 0234567890 11. 11. 05 01/02 §Terug§ u De status van de vermelding In de bellerslijst Nwe opr. : nieuwe gemiste oproep. u Volgnummer van de vermelding 01/02 betekent bijv. : eerste vermelding van in totaal twee vermeldingen. u Nummer of naam van de beller U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (pagina 13). Met §Menu§ Invoer wissen verwijdert u de huidige vermelding. U 19:27 §Menu 14 Kostenbewust telefoneren Kostenbewust telefoneren Telefoneer via een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven (voorkiesnummers) aanbiedt of laat de gespreksduur na het gesprek weergeven op de handset. §Menu§ Instellingen Voorkeuzenetwerk Voorkeuze ¢ q ~ ¢ ¢ Basisstation ¢ Met Voorkeuze / Zonder Selecteren en §OK§ indrukken. Lang indrukken (ruststand). Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (voorkiesnummer) U kunt een snelkiesnummer (voorkiesnummer) vastleggen die bij het kiezen automatisch vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. De telefoonnummers die automatisch met deze netlijncode moeten worden gekozen, kunt u in twee lijsten vastleggen. u De lijst "met voorkeur" bevat de "regel": voorkiesnummers of de eerste cijfers van voorkiesnummers die voorafgaand aan het telefoonnummer moeten worden gebruikt. u De lijst "zonder voorkeur" bevat de "uitzondering op de regel". Dit betekent dat voor alle nummers die met 08 beginnen, het voorkiesnummer wordt gebruikt. Bij SMS aan een SMS-postbus: postbus-ID na het einde van het nummer invoeren. Het SMS-bericht wordt verzonden. Let op Als u tijdens het schrijven van een SMS wordt onderbroken door een externe oproep, dan wordt de tekst automatisch opgeslagen in de Outbox. 16 SMS (tekstberichten) Outbox U kunt een SMS in de Outbox opslaan, later wijzigen en versturen. SMS ontvangen Alle ingekomen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden weergegeven als één SMS-bericht. Als een SMS-bericht te lang is of niet volledig wordt verstuurd, dan wordt de SMS opgedeeld in meerdere berichten. Gelezen SMS-berichten wissen (pagina 17). SMS in Outbox opslaan U schrijft een SMS (pagina 16). §Menu§ §Menu§ ¢ Opslaan Outbox openen De eerste vermelding van de lijst wordt weergegeven, bijv. : Opgeslagn 11. 11. 05 01/02 ¢ SMS-berichten ¢ Outbox ¤ Inbox In de Inbox staat het volgende: u Alle ontvangen SMS-berichten, te beginnen met de nieuwste. Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset C45-handsets gesignaleerd door een melding in het display, knipperen van de berichtentoets f en een attentietoon. §Terug§ U 19:27 §Menu 01/02: Volgnummer /totaal aantal SMS-berichten Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen ¤ Outbox openen. q §Menu§ Lezen SMS selecteren. In de SMS bladeren met q. Of: §Menu§ Invoer wissen Selecteren en op §OK§ drukken om de SMS te wissen. Inbox met de toets f openen f Indrukken. De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld): SMS algemeen: 01+05 SMS schrijven/wijzigen U verstuurt een SMS uit de Outbox. U heeft de keuze uit de volgende opties: Nieuwe SMS Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen (pagina 16) of opslaan. Tekst gebruiken Tekst van de opgeslagen SMS wijzigen, vervolgens versturen (pagina 16). 01+05: Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen berichten Een bericht in de lijst wordt bijv. als volgt weergegeven: Nieuw 1234567890 11. 11. 05 §Terug§ U 01/02 19:27 §Menu Outbox wissen §Menu§ Lijst wissen Selecteren en §OK§ indrukken. [. . . ] België 0 78 15 66 79 Zorg dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt. In landen waar ons product niet door officiële dealers wordt verkocht, wordt geen omruil- of reparatieservice aangeboden. Technische gegevens Aanbevolen batterijen (status bij drukken van de gebruiksaanwijzing) Nikkel-metaalhydride (NiMH): u Sanyo Twicell 650 u Sanyo Twicell 700 u Sanyo NiMH 800 u Panasonic 700 mAh "for DECT" u GP 550mAh u GP 700mAh u GP 850mAh u Yuasa Technology AAA Phone 600 u Yuasa Technology AAA Phone 700 u Yuasa Technology AAA 800 u VARTA Phone Power AAA 700mAh De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde batterijen. Gebruiks-/laadduur van de handset De volgende specificaties hebben betrekking op batterijen met een capaciteit van 650mAh. Standby-tijd Gesprekstijd Laadtijd ongeveer 130 uur (5dagen) ongeveer 13 uur ongeveer 13 uur Goedkeuring Dit apparaat is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische telefoonnetwerk. KG verklaart dat dit apparaat voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Voor een kopie van de Verklaring van Conformiteit met 1999/5/EC, ga naar: http://www. siemens. com/gigasetdocs. De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen. Stroomverbruik van het basisstation Tijdens standby: circa 2Watt Tijdens een gesprek: circa 3Watt 27 Bijlage Algemene technische gegevens DECT-standaard GAP-standaard Aantal kanalen Radiofrequentie Duplexmethode Kanaalraster Bitrate Modulatie Spraakcodering Zendvermogen Bereik Stroomvoorziening basisstation Omgevingseisen tijdens gebruik Kiesmethode Flash-tijden wordt ondersteund wordt ondersteund 60 duplexkanalen 1880­1900 MHz Tijdmultiplex, 10 ms frameduur 1728 kHz 1152 kbit/s GFSK 32 kbit/s 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal tot 300 m in de buitenlucht, tot 50 m in gebouwen 230 V ~/50 Hz +5 C tot +45 C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid TDK (toonkiezen)/IDK (pulskiezen) 250 ms u Deze garantie is niet van toepassing voor u u u u Afmetingen basissta- 102 x 124 x 81 mm tion (L x B x H) Afmetingen handset 141 x 53 x 31 mm (L × B × H) Gewicht basisstation 121 g Gewicht handset met 116 g batterijen u u Garantie Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden: u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER A101

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER A101 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag