Gebruiksaanwijzing ACER A1-713HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER A1-713HD. Wij hopen dat dit ACER A1-713HD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER A1-713HD te teleladen.


ACER A1-713HD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (172497 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER A1-713HD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Waarschuwing •• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapters van de babyunit en de ouderunit, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en goed toezicht door volwassenen. €• Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C. Bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen de -25 °C en 70 °C. [. . . ] €• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u batterijen plaatst of vervangt. €• Voorkom lekkende batterijen, schade of explosie als volgt: 1 Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen boven de 40 °C. Batterijen kunnen ontploffen als zij worden blootgesteld aan zonlicht, vuur of hoge temperaturen. 2 Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak geen kortsluiting, ontlaad of beschadig ze niet. 3 Verwijder de batterijen uit de ouderunit als u het apparaat een maand of langer niet gaat gebruiken. €• Draag handschoenen om uw huid te beschermen als u beschadigde of lekkende batterijen beetpakt. €• Plaats batterijen met een capaciteit van 1500 mAh of meer in de ouderunit voor een snoerloze gebruiksduur van maximaal 24 uur. €• Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Nederland, verklaart hierbij dat deze babyfoon voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 3 Productoverzicht A Ouderunit 1 Geluidsniveaulampjes 2 Aan/uitknop 3 3 Volume - knop 4 ’link’-lampje (Verbinding) 5 Aansluiting voor kleine stekker van adapter 6 Batterijlampje 7 Volume + knop 8 Ontgrendelknop van de klep van het batterijvak 9 Klepje voor batterijvak 10 Adapter B Babyunit 1 Nachtlampknop 2 Aan/uitknop 3 3 Aan/uitlampje 4 Netsnoer 5 Adapter 46 4 Klaarmaken voor gebruik 4. 1 Steek de adapter van het netsnoer in een stopcontact om de babyunit aan te sluiten op netspanning. 2 De batterijen plaatsen Als er geen stopcontact in de buurt is van de ouderunit, plaatst u twee niet-oplaadbare R6 AA alkalinebatterijen van 1, 5 V of twee oplaadbare R6 AA-batterijen van 1, 2 V (niet meegeleverd). 3 Vervang de batterijen wanneer ze bijna leeg zijn (zie ‘De batterijen plaatsen’ in hoofdstuk ‘Klaarmaken voor gebruik’). D Opmerking: Als het volume uit is, laten alleen de geluidsniveaulampjes zien dat de baby geluid maakt. Hoe meer geluid uw baby maakt, des te meer geluidsniveaulampjes er oplichten. 50 7 Reiniging en onderhoud •• Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen. €• Trek de stekker van de ouderunit en babyunit uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. €• Maak de ouderunit, de babyunit en de adapters schoon met een droge doek. 11 Milieu •• Dit symbool betekent dat u het apparaat niet met het normale huisvuil mag weggooien. Lever het in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische apparaten. 8 Opbergen •• Verwijder de batterijen van de ouderunit als u de unit langer dan een maand niet gaat gebruiken. €• Berg de ouderunit, de bijbehorende adapter en de babyunit op een koele en droge plaats op. €• Het symbool van een met een kruis doorgehaalde afvalcontainer betekent dat het apparaat wegwerpbatterijen bevat die niet mogen worden weggegooid met het normale huisvuil. [. . . ] €• Mogelijk hebt u het volume op het laagste niveau gezet (uit). €• De babyunit vangt ook andere geluiden op dan die van uw baby. Binnen wordt het effectieve bereik beperkt door het aantal en het soort muren en/of plafonds tussen de babyunit en ouderunit. Waarom wordt de verbinding verbroken of hapert het geluid zo nu en dan? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER A1-713HD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER A1-713HD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag